Varidol 125mg/ml sol 5ml+50 fumigačních proužků

Výrobce: Výzkumný ústav včelařský
Záruční doba: 24 měsíců
Kód: B
Dostupnost: 3 DNY
209 ks


Varidol a.u.v. Nelze zasílat poštou, přípravek smí vydat jen veterinární lékař ve své ordinaci, kde je nutné si jej vyzvednout.
VARIDOL 125 mg/ml sol. ad us. vet.
roztok k léčebnému ošetření včel

výrobce:
Výzkumný ústav včelařský, Dol u Libčic, ČR.

držitel registračního rozhodnutí:
Výzkumný ústav včelařský, Dol u Libčic, ČR.

složení (zpravidla) účinné látky:
Amitrazum 125 mg v 1 ml.

složení - pomocné látky:
Tetraisopropyldifenylkarbodiimid (Stabaxol 1), Nonoxinolum (Ethylan KEO),
aromatické uhlovodíky C 10 až C 13 (Solvesso).

popis přípravku:
Světle hnědý roztok.

druh obalu:
Lékovka z hnědého skla s kapací vložkou a šroubovým uzávěrem a proužek
z krátkovláknité celulózy 90 x 25 x 0,8 mm, impregnovaný směsí dusičnanů
společně v PE sáčku.

balení (článek):
5 ml roztoku a 50 fumigantních proužků.

indikační skupina:
Veterinaria - varia, antiparazitikum.

charakteristika:
Přípravek vykazuje výrazné akaricidní účinky. Při jednom ošetření zbavuje
dospělé včely průměrně až 95% parazitujících roztočů. Roztoče
parazitující vývojová stadia včel v zavíčkovaných buňkách plástů
nepostihuje.
Přípravek působí na parazity kontaktně. Nosičem účinné látky je kouř,
který je zachycován aktivním povrchem těla včel. Zde zasáhne parazitující
roztoče.

indikace nebo použití (parafarm.):
Cílový druh zvířat: včelstva včely medonosné (Apis mellifica L.).
Varroáza včel: ošetření včelstev napadených nebo podezřelých z napadení
ektoparazitickým roztočem Varroa destructor v době, kdy jsou včelstva bez
plodu nebo mají jen malou plochu zavíčkovaného plodu. Typ léčby:
diagnostika a léčení v době od 1. října do 15. dubna.
Přípravek působí kontaktně. Účinná látka (amitraz) se rozšiřuje v úlovém
prostoru kouřem ze zapálených proužků (fumigace) nebo mlhou
z mikroskopických částic zředěného přípravku (aerosol). Postihuje roztoče
přítomné na dospělých včelách. Do zavíčkovaných plodových buněk
neproniká. Pro včely je poměrně bezpečný při dotyku a inhalaci.

kontraindikace:
Nepoužívá se v době možného výskytu snůšky od 16.4. do 30.9.

nežádoucí účinky:
Nežádoucí účinky na včelstva nejsou známy.

interakce:
Interakce s jinými léčivy nejsou známy.

dávkování:
Aplikace fumingací:
Fumigace se provádí při venkovní teplotě nad +10 st. C v době, kdy včely
nelétají. Před aplikací přípravku se plásty v úlu upraví tak, aby mezi
krycím plástem a stěnou úlu vznikla asi 4 cm mezera. V dodaném proužku
papíru proděravíme otvor asi 1 cm od vrchního okraje. Těsně před
ošetřením se nakape z výše 3 cm na horní polovinu proužku (blíže k otvoru)
Varidol sol. Na jeden nástavek se použijí 2 kapky, obsedá-li včelstvo
2 nástavky, na proužek se nakapou 4 kapky. Po vsáknutí Varidolu se
proužek na celé spodní straně zapálí. Proužek musí jen doutnat, nesmí
hořet. V případě vzplanutí okamžitě plamen sfoukneme. Doutnající proužek
připevníme ve svislé poloze hřebíkem do poloviny krycího plástu (do vosku)
tak, aby byl proužek vzdálen 2 cm od plástu a 2 cm od stěny úlu.
Úl a česno okamžitě uzavřeme. Po jedné hodině česno otevřeme. Po dobu
uzávěry česna včelstva kontrolujeme. Je-li Varidol sol. použit
k diagnostickým účelům, vkládá se před aplikací přípravku na celé dno úlu
podložka. Ta se za 12-24 hodin po aplikaci u včelstva odstraní a veškerý
spad z podložky zašle k vyšetření. Za hodinu po aplikaci odstraníme
z krycího plástu hřebík a překontrolujeme, zda proužek shořel. V případě
jeho zhasnutí opakujeme ošetření včelstva.
Aplikace aerosolem.
Aerosolová technika je výhodná za nízkých venkovních teplot, protože
mikroskopické částice aerosolu pronikají do středu zimního chomáče včel
lépe než kouř.
K vytvoření léčivé mlhy aerosolových částic slouží vyvíječ aerosolu VAT
(veterinární technický prostředek zapsaný Ústavem pro státní kontrolu
veterinárních biopreparátů a léčiv, výrobce Výzkumný ústav včelařský,
s.r.o.). Vyvíječ vytváří léčivou mlhu z vodní emulze nebo acetonového
roztoku s obsahem 1,64% přípravku Varidol. Volba vody nebo acetonu
záleží hlavně na venkovní teplotě (viz tabulka).
Příprava vodní emulze:
5 ml Varidolu (obsah jedné lahvičky) vmícháme do 300 ml pitné vody.
Příprava acetonového roztoku:
5 ml Varidolu (obsah jedné lahvičky) vmícháme do 300 ml acetonu
(přípustný je pouze aceton v kvalitě "čistý" nebo p.a.).
Dávkování: Dávkujeme délkou expozice, tj. dobou, po kterou vháníme aerosol
česnem do úlu.
Vodní emulze: při venkovní teplotě nad 10 st. C po dobu 120 sekund.
Acetonový roztok: při venkovní teplotě -5 st. C až +10 st. C po dobu
30 sekund.
Uvedené hodnoty platí pro středně silná včelstva, obsedající 6-10 plástů
míry 39 x 24 cm a pro vyvíječe se základním výkonem nad 1,5 ml/min.
Při ošetření zvláště silných včelstev, např. obsedajících 2 nástavky,
prodlužujeme v tabulce uvedené expozice takto:
- u vodní emulze při venkovní teplotě 10-15 st. C: o 45 sekund,
- u vodní emulze při venkovní teplotě nad 15 st. C: o 30 sekund,
- u acetonového roztoku: o 10 sekund.
U zvláště slabých včelstev, záložních oddělků apod. tabulkovou expozici
naopak úměrně snížíme.
U vyvíječů se základním výkonem pod 1,5 ml/min prodlužujeme dobu expozice
o stejnou dobu, jak je uvedena pro zvláště silná včelstva.
Hubici vyvíječe v česně dobře utěsníme, nejlépe mokrou tkaninou.
Po skončeném ošetření česno uzavřeme na dobu 30 minut.

ochranná lhůta veter.:
Vzhledem k tomu, že použití je omezeno na dobu od 1. října do 15. dubna
(tj. mimo odbobí snášky) je med bez ochranné lhůty.

použití, expirace:
12

způsob skladování:
Při teplotě do 25 st. C, chránit před chladem a přímým slunečním zářením.

datum zpracování:
14.8.2009

autor článku:
Dle SPC.

datum aktualizace:
2009/08/14