+420 720 070 111  veterinaeshop-prelouc@veterinaeshop.cz 

                            

Kč / CZK

Vyberte měnu
Produkty

VETERINAESHOP.CZ

Vrchlického 543
535 01 Přelouč

tel : + 420 720 070 111

Nemoc?

Očkování?

ZEPTEJTE SE VETERINÁŘE!

Zašlete dotaz veterináři 

nebo volejte

tel: + 420 604 580 531

MVDr. Zeman Zdeněk

Veterina Přelouč

Vrchlického 543

 

 

  


M-1 AER A.U.V. SOL 2,5ML

VÝDEJ NA VET. ORDINACI

Výrobce: Výzkumný ústav včelařství
Záruční doba: 24 měsíců
Kód: S
Dostupnost: 3 dny
194 ks
Sledovat produkt Přidat do oblíbených Sdílet

M-1 AER a.u.v. sol 2,5ml (POZOR! v současnosti bohužel jen na lékařský předpis, lze si vyzvednout v naší veterinární ordinaci, nelze posílat poštou)

Fluvalinatum 240 mg v 1 ml koncentrátu přo přípravu roztoku.

Složení - pomocné látky

Nonoxinolum 9, vápenatá sůl dodecylbenzensulfonové kyseliny, mesitylen,čistý.

Popis přípravku

Světlehnědá kapalina nevýrazného zápachu.

Druh obalu

Lahvička z hnědého skla s kapací vložkou a šroubovým uzávěrem.

Balení

2,5 ml.

Indikační skupina

Veterinaria - pharmaceutica, antiparazitikum.

Charakteristika

Přípravek působí kontaktně. Při aerosolovém ošetření je účinná látka,distribuována mlhou z vyvíječe aerosolu. Mlha aerosolových částic je,zachycena převážně aktivním ochlupeným povrchem členitého těla včel.,Zde jsou parazitující roztoči zasaženi. Při ošetření nátěrem plodu,penetrovaná víčka plodových buněk fluvalinátem působí dvěma směry: Povrch,víček kontaktují dospělé včely, které jsou tak kontaminovány.,Kontaminované včely pak distribuují účinnou látku na další včely v rámci,sociálního způsobu života včelstva. Tak jsou zasaženi roztoči,parazitující na tělech včel v celém včelstvu. Vnitřní strana,penetrovaného víčka směřuje dovnitř buňky. Roztoči a jejich vývojová,stadia jsou zasaženi při přímém kontaktu s víčkem nebo kontaktem kukly,a líhnoucí se včely s víčkem. 
Přebytečný fluvalinát je eliminován vazbou na lipidovou vrstvu povrchu,těla včel a přirozenou obměnou včel. Kontaminovaná víčka jsou po,vylíhnutí plodu včelami vynesena z úlu. Fluvalinát vykazuje silnou,adsorpci k půdě. Přípravek nezanechává rezidua v medu ani ve vosku.

Indikace / použití

Cílový druh zvířat: včelstva včely medonosné (Apis mellifica). 
M-1 AER je určen k léčení včel proti varroáze v době, kdy ve včelstvu,není zavíčkovaný plod nebo jeho plochy jsou zanedbatelné. Přípravek,působí kontaktně. Léčivá látka se rozšiřuje v úlovém prostoru mlhou,z mikroskopických částic zředěného přípravku (aerosol) nebo víčky,plodových buněk penetrovanými při nátěru plodu. 
Aerosol postihuje pouze roztoče přítomné na dospělých včelách, do,zavíčkovaných plodových buněk neproniká. Při nátěru plodu jsou zasažení,roztoči a jejich vývojová stadia v plodových buňkách i roztoči na,dospělých včelách, které léčivou látku získávají kontaktem s povrchem,zavíčkovaného plodu a jejím předáváním mezi sebou navzájem (sociální,kontakt). Fluvalinát je pro včely poměrně bezpečný při dotyku,a inhalaci. M-1 AER postihuje také včelomorky.

Kontraindikace

Nepoužívá se v době možného výskytu snůšky od 16.dubna do 30. září.

Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky na včelstva ani interakce s jinými léčivy nejsou známy.

Upozornění

K ochraně proti přenosu bakteriálních a virových nákaz opatřete hubici,vyvíječe vyměnitelnou fólií pro každé stanoviště. Každé stanoviště musí,mít také vlastní štětec pro nátěr plodu. 
Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat,osobní ochranné prostředky, skládající se z gumových rukavic, brýlí,a respirátoru s chemickou vložkou A1 v případě aplikace aerosolem.,Aerosol nepoužívat v uzavřených prostorách. Ve venkovním prostředí,používat respirátor s chemickou vložkou A1, a to v okruhu do 5 m od,aerosolového přístroje. Při nechtěném kontaktu přípravku s kůží zasažené,místo omyjte vodou a mýdlem. Vyvarujte se dotyku sliznic a očí,kontaminovanou rukou. 
Přípravek obsahuje syntetický pyrethroid fluvalinát, který je toxický,pro ryby a další vodní organizmy.

Dávkování

Dávkování a způsob podání při aplikaci aerosolem 
Aerosolová technika je výhodná za nízkých venkovních teplot, protože,mikroskopické částice aerosolu pronikají do středu zimního chomáče včel,lépe než např. kouř. 
K vytvoření léčivé mlhy aerosolových částic slouží vyvíječ aerosolu VAT,(veterinární technický prostředek zapsaný Ústavem pro státní kontrolu,veterinárních biopreparátů a léčiv, výrobce Výzkumný ústav včelařský,,s.r.o.). Vyvíječ vytváří léčivou mlhu z vodní emulze nebo acetonového,roztoku s obsahem 0,16% přípravku M-1 AER. Volba vody nebo acetonu,záleží na venkovní teplotě. 
Příprava vodní emulze: 
16 kapek M-1 AER vmícháme do 300 ml pitné vody. 
Příprava acetonového roztoku: 
16 kapek M-1 AER vmícháme do 300 ml acetonu. 
(přípustný je pouze aceton v kvalitě "čistý" nebo p.a.). 
Dávkování: Dávkujeme délkou expozice, tj. dobou, po kterou vháníme,aerosol česnem do úlu. 
Vodní emulze: venkovní teplota nad 10 st. C - délka expozice,120 sekund. 
Acetonový roztok: venkovní teplota -5 st. C až +10 st. C - délka,expozice 30 sekund. 
Uvedené hodnoty platí pro středně silná včelstva, obsedající 6-10 plástů,míry 39 x 24 cm a pro vyvíječe se základním výkonem nad 1,5 ml/min. 
Při ošetření zvláště silných včelstev, např. obsedajících 2 nástavky,,prodlužujeme v tabulce uvedené expozice takto: 
- u vodní emulze při venkovní teplotě 10-15 st. C: o 45 sekund, 
- u vodní emulze při venkovní teplotě nad 15 st. C: o 30 sekund, 
- u acetonového roztoku: o 10 sekund. 
U zvláště slabých včelstev, záložních oddělků apod. tabulkovou expozici,naopak úměrně snížíme. 
U vyvíječů se základním výkonem pod 1,5 ml/min prodlužujeme dobu expozice,o stejnou dobu, jak je uvedena pro zvláště silná včelstva (podrobně viz,také: Návod k použití a obsluze vyvíječe aerosolu VAT). 
Hubici vyvíječe v česně dobře utěsníme, nejlépe mokrou tkaninou. Po,skončeném ošetření česno uzavřeme na dobu 30 minut.

Způsob použití

Dávkování a způsob podání při nátěru plodu 
Příprava nátěrové emulze: Do čisté skleněné nádobky odměříme 50 ml,(0,5 dl) pitné vody a vmícháme 5 kapek M-1 AER až se vytvoří stejnoměrný,bílý zákal. 
Nátěr: Emulzi nanášíme jemným, nejlépe plochým štětcem na povrch víček,zavíčkovaného plodu plástu ve vodorovné poloze pomalými tahy, aby emulze,víčky dobře prolnula (víčka se musí lesknout). 
Potřebné množství M-1 AER odměřujeme kapáním. Odstraníme zaslepení,kapací trubičky a pro každou kapku lékovku obrátíme a držíme ve svislé,poloze tak dlouho, až se na konci kapací trubičky vytvoří kapka,a samovolně odkápne. Nikdy nezkracujeme kapací trubičku. 
Při aplikaci aerosolem kontrolujeme včelstva během uzávěry česna. Při,silném rozrušení včelstva, které se projeví silným hučením (jde,o individuální reakci včelstva), česno ihned otevřeme. 
Při nátěru plodu ošetříme maximálně 10 dm2 zavíčkovaného plodu. Tak,zaručíme hygienickou nezávadnost zákroku. Pokud má včelstvo více plodu,,musíme zavíčkovaný plod nad tuto hranici odstranit. Natíráme opatrně jen,víčka plodových buněk tak, abychom nepotřísnili další plástovou plochu,,rámky plástů ani části úlu.

Ochranná lhůta veterinární

Med - bez ochranné lhůty.

Použití, expirace

12, po rozpuštění nebo rekonstituci 24 hodin.

Způsob skladování

Při teplotě do 25 st. C, chránit před chladem, mrazem a světlem.,Po prvním otevření kapátka uchovávejte jen ve svislé poloze.